Website Tracking

Omvisning på anlegget

Cannerald / CannerGrow Omvisning gjennom anlegget - rundtur gjennom produksjonen (16.06.21)


Cannerald / CannerGrow Omvisning gjennom anlegget - rundtur gjennom produksjonen (16.06.21)

Cannerald/CannerGrow Fraubrunnen - The largest Cannabis Facility in Europe (21.06.22)


Cannerald/CannerGrow Fraubrunnen - The largest Cannabis Facility in Europe (21.06.22)


Intervju med Canneralds grunnlegger Levin Amweg